Náš tým

 

Vedení společnosti
Statutární ředitel společnosti: Ing. Aleš Sekanina
Skupina tvorby grafických digitálních dat a kartografie
Vedoucí projektant: Ing. Zdena Musilová
Skupina HÚL a tvorby numerických digitálních dat
Vedoucí projektant: Ing. Vítězslav Křivka
Skupina projekce
Vedoucí projektant: Ing. Aleš Sekanina

Profily pracovníků společnosti LHProjekt a.s.

Ing. Aleš Sekanina – statutární ředitel společnosti

Absolvent MZLU Brno, projektant v lesnictví a HÚL, od 1985 (část ÚHÚL), specializace na projektování rekultivací, asanací, hrazení bystřin, revitalizace a břehové porosty, lesní cesty atd., řízení společnosti, koordinace hlavních činností, ekonomicko – správní řízení, koordinace pracovních skupin, projektová činnost, informace a reklama, projekty krajinného inženýrství.

Ing. Zdena Musilová – vedoucí projektant

Absolventka MZLU Brno, projektant v lesnictví a HÚL, od 1988 (část ÚHÚL), specializace na Geografické Informační Systémy, tvorba a zpracování digitálních grafických dat, kartografické práce a tisky map, řízení zpracování grafických dat – vedoucí pracovní skupiny, soudní znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady se specializací pozemky, trvalé porosty včetně lesních, škody na porostech. 

Ing. Vítězslav Křivka – vedoucí projektant

Absolvent MZLU Brno, projektant v lesnictví a HÚL, od 1989 (část ÚHÚL), specializace na projektování HÚL, řízení zakázek LHP a LHO – vedoucí pracovní skupiny.