Hospodářská úprava lesů

Vyhotovení LHP a LHO v digitální a tištěné podobě.

Lesní hospodářské plány (LHP) a osnovy (LHO) vyhotovujeme podle zákona č. 289/95 Sb. a předpisů souvisejících, zpravidla na období platnosti 10 let.

LHP a LHO zpracováváme v digitální podobě, s využitím programového vybavení TAX, TOPOL, ORBIS MAPPER a LED v nejnovějších verzích. Data splňují plně přiznání dotace na LHP.

Naše práce obsahují zjišťování popisových údajů o lesním ekosystému terénním šetřením, zpracování zjištěných údajů, návrh hospodářských opatření pro pěstování lesa na základě zjištěných údajů. Výsledky prací slouží majitelům lesních majetků a jejich odborným lesním hospodářům jako předpoklad trvale udržitelného hospodaření v lese.

Zpracování zakázek je týmové. Týmy - pracovní skupiny sestavujeme z odborníků a specialistů potřebného počtu a profesí. U zakázek HÚL jsme schopni zpracovat území přesahující čtyřicet tisíc hektarů.