Nabídka – Tvorba digitálních dat

 • Informační systémy o lesích, tocích, městské zeleně a její inventarizace.
 • Tvorba digitálních rastrových a vektorových dat.
 • Pořízení, zpracování a sumarizace dat o území.

Provádíme:

 • Tvorbu digitálních grafických a numerických dat rastr a vektor z údajů již zjištěných a uchovávaných pouze v tištěné podobě.
 • Digitalizaci mapových podkladů, jejich zpřesnění a aktualizaci na základě fotogrammetrického vyhodnocení leteckých snímků.
 • Doplnění mapových podkladů o výsledky terénních šetření.
 • Vytvoření potřebné datové struktury, případně využití již vytvořeného aplikačního programu.
 • Zjišťování údajů o území terénním šetřením a zpracování zjištěných údajů v digitální podobě.
 • Export dat do požadovaných formátů.

Výstupem jsou digitální data hmotně zachycená na médiích nebo tiskové prezentace v podobě reprografických výstupů s využitím velkoformátového tisku a laminování, včetně dokončovacích úprav - závěsy, nalepení na desky apod.

 

Nabídka – Reprografické práce

 • Velkoformátový tisk.
 • Velkoformátové laminování.
 • Kopírování a skenování do A3.
 • Barevný a černobílý tisk knih kusových sérií s knihařským vyvázáním.

Velkoformátový tisk

 • tisk až do šíře 1057 mm, průběžná délka
 • UV sada barev

K dispozici máme plotter HP DJ 5500 ps a HP DJ 500.

Velkokoformátové laminování

Nabízíme laminování i malých sérií a jednotlivých kusů. Laminátor EAGLE 105 oboustranné lamino za tepla i studena v šíři cca 90 cm, libovolná délka, fólie mat a lesk tl. 27 - 200 mikronů.

Kopírování do A3

V souvislosti s kompletním zpracováním zakázek - zpracování textů, tvorba digitálních dat, tisky, laminování, knižní a kroužková vazba - nabízíme černobílé kopírování na nové kvalitní kopírce TOSHIBA formátů papíru A4, A3, s možností zvětšení/zmenšení předlohy - ZOOM 50 - 200 %

Barevný a černobílý tisk knih kusových sérií s knihařským vyvázáním

Nabízíme zpracování a vytištění různých textů na PC, jejich vytištění černobíle i barevně ve formátu A4, případně vyvázání do knižní vazby (kartón, plátno, ražba písma na desky a hřbet knihy) nebo kroužkové vazby.