Ceník – Hospodářská úprava lesů – LHP a LHO

Vyhotovení LHP a LHO v digitální a tištěné podobě.

Rozpětí ceny vyhotovení standardního LHP v rozsahu dle zákona č. 289/1995 Sb. je 350-550 Kč za 1 ha porostu, u LHO 450-750 Kč za 1 ha porostu.

Výše ceny za 1 ha LHP je ovlivněna:

  • velikostí majetku
  • kvalitou podkladů - zvláště dokladů o majetku z evidence KN
  • územní celistvostí majetku
  • dřevinnou skladbou
  • rozsahem zpracování a nadstandardu