Ceník – Krajinné inženýrství, poradenství a konzultace

Tato skupina námi poskytovaných služeb je nejčastěji oceňována na základě hodinové kalkulační sazby. Základní hodinová sazba oceňující čas a odbornost našich prací vychází z doporučení Výkonového a honorářového řádu ČKAIT a z našich kalkulací, vytvořených na základě průběžného vyhodnocení nákladových položek měnících se vnějšími a vnitřními vlivy.

Podle objednávky zákazníka a jeho přesné specifikace prací je smlouvou dohodnuta celková cena za dílo jako násobek hodinové sazby a předpokládané spotřeby času.

 

Druh práceSazba za 1 h (bez DPH)
pomocné práce 155,- Kč
méně náročné práce 305,- Kč
náročné práce 430,- Kč
velmi náročné a koncepční práce 550,- Kč
vysoce kvalifikované a koordinační práce 750,- Kč

 

Cena je dále upravována s ohledem na:

  • náročnost na technické vybavení
  • výdaje na cestovní náklady
  • spotřebu materiálu