07.09.2016 | Potvrzení o zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku

V sekci Korporátní informace přidáno "Potvrzení o zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku"


05.09.2016 | Korporátní informace

V záložce Korporátní informace je uveřejněna výzva akcionářům o předání akcií vedení akciové společnosti k provedení zaknihování akcií dle usnesení valné hromady.


02.09.2016 | Nové internetové stránky LHProjekt a.s.

Spuštěna nová podoba webu s doplněním o interaktivní ovládání záložky Korporátní informace pro splnění podmínek právních předpisů o povinném zveřejňování vyjmenovaných informací, údajů a dokumentů akciových společností.